מסמכים להורדה

מסמכים להורדה

ככל ומבקשים לבצע הרשמה להגרלה באמצעות שליחת הטופס, יש להוריד את הטופס הרצ”ב, למלא את כל הפרטים ולשלוח אותו בצירוף כל המסמכים המתבקשים [לרבות, צילום ת.ז הכולל ספח מעודכן ותעודת זכאות של משרד השיכון והבינוי] לכתובות המייל: hagrala-bapark@azorim.co.il

לאחר בדיקת הטופס על ידי החברה תקבלו הודעת דוא”ל המאשרת את רישומכם להגרלה או, לחילופין הודעה על הצורך בהשלמת פרטים כתנאי לרישום להגרלה. ככל ולא קיבלתם את האישור להגרלה במייל או הודעה על השלמת פרטים – יש לפנות לנציג החברה באמצעות טלפון 9515*.

שימו לב, רישומכם להגרלה מסתיים רק לאחר הודעת החברה במייל המאשרת כי הרישום להגרלה הסתיים בהצלחה!

להורדת טופס בקשה להרשמה להגרלה

להלן רשימת המסמכים להורדה –