שאלות ותשובות

מדובר בהטבה משמעותית:  הנחה של כ -20% בדמי השכירות החודשיים ביחס למחיר השכירות בשוק החופשי, כפי שנקבע ע”י שמאי מטעם החברה הממשלתית “דירה להשכיר”.

לא.
ניתן להודיע 90 ימים לפני תום כל שנת שכירות על סיום ההתקשרות.
ההודעה תימסר בהתאם לאמור בהסכם השכירות.

החוזה בין הצדדים הוא לתקופה מקסימלית של עשר שנים.

כן.
יש עלויות נוספות בהתאם לקבוע בהסכם השכירות כגון דמי ניהול, ארנונה, חשמל, גז וכו’.

ההטבה מאפשרת לשכור דירה בפרויקטים לתקופה של עד עשר שנים . ההטבה ניתנת למימוש בפרויקטים חדשים , הכוללים דירות מאובזרות, בסביבת מגורים מודרנית, עם חדרי כושר, מועדוני דיירים ועוד. בנוגע לשכר דירה מופחת, בכל שנת שכירות הזוכים יידרשו לעמוד בתנאי הזכאות המקוריים ולהציג לחברה תעודת זכאות מעודכנת.

ההטבה הינה לזכאים בלבד, שיבחרו באמצעות הגרלה שתערך ע”י Living אזורים, בפיקוח החברה הממשלתית “דירה להשכיר”.

בכל פרויקט בו יש דירות בשכר דירה מופחת, מוקצות מראש בין 25% ל -50% מהדירות בפרויקט לטובת הזכאים. עפ”י החלטת רשות מקרקעי ישראל והחברה הממשלתית “דירה להשכיר” הדירות במחיר המופחת הן דירות 3 ו– 4 חדרים.

על מנת לקבל את ההטבה, עליך להיות בעל ‘תעודת זכאות’, להירשם להגרלה לפרויקט הרצוי במהלך התקופה הרלוונטית. הזוכים בהגרלה, יהיו זכאים לשכור דירה במחיר מופחת מתוך הדירות הפנויות.

על מנת להשתתף בהגרלה יש להוציא תעודת זכאות בתוכנית “מחיר למשתכן” במעמד חסר דירה. לצורך כך יש לעמוד בקריטריונים המפורטים בקישור.

אם אתם עומדים בקריטריונים, נשאר רק להנפיק את התעודה – ואת זה עושים באמצעות חברות הסיוע מטעם משרד השיכון והבנוי.
ריכזנו עבורכם את הפרטים, כולל קישור לכל אחת מהחברות:

       

רשאים להשתתף בהגרלה כל מי שעונה על 3 הסעיפים:

  1. הנפקת תעודת זכאות בתוקף.
  2. הגשת בקשה להירשם להגרלה וקבלת אישור בדבר הרישום להגרלה עד למועד האחרון.
  3. קבלת אישור שההרשמה התקבלה.

הסיור הוא רשות. את הסיורים בדירות נערוך כשבועיים לפני מועד ההגרלה הרלוונטית. נדגיש, הסיור אינו חובה ותהיו רשאים להשתתף בהגרלה גם אם לא נכחתם בסיור.
לגבי תיאום הסיור: באתר האינטרנט של הפרויקט יופיעו מועדי הביקורים, עם תאריכים ושעות לבחירתכם, שם תוכלו לתאם פגישה בלחיצת כפתור.

כנסו לעמוד מסמכים להורדה וקראו את תקנון ההגרלה.

עד ולא יאוחר מאשר 7 ימי עסקים ממועד ההגרלה הראשונה, ו- 2 ימי עסקים לאחר יתר ההגרלות, תפרסם החברה באתר האינטרנט של הפרויקט את תוצאות ההגרלה וכן תשלח את ההודעות לזכאים בהתאם למפורט בתקנון ההגרלה המצוי באתר האינטרנט בעמוד מסמכים להורדה.

הגרלות לגבי דירות פנויות בשכר דירה מופחת, תתקיימנה אחת לשמונה עשר (18) חודשים במהלך כל תקופת ההשכרה, במועד אשר יקבע על ידי החברה.

הזוכים יידרשו לשלם לחברה, עד למועד בחירת דירה בשכר דירה מופחת במתחם וכתנאי לבחירתה, סך של 2,000 ₪ וכן, להמציא לחברה עד ו/או במועד בחירת דירה בשכר דירה מופחת, אישור על תשלום הפיקדון.

לאחר חתימת הזוכים על הסכם השכירות והשלמת המצאת כל הביטחונות ו/או המסמכים המפורטים בהסכם השכירות, לחברה, יומר הפיקדון למקדמה על חשבון דמי השכירות שישולמו על ידי הזוכים עבור חודש השכירות הראשון לדירה בשכר דירה מופחת, ולא יוחזר לזוכים.

אם זכאי שילם פיקדון אך חזר בו מרצונו לשכירת דירה טרם שנבחרה על ידו דירה – יושב לו הפיקדון.

לצורך בחירת דירה בשכר דירה מופחת, יזומנו הזוכים בהודעת הזכייה לימים מרוכזים במהלכם יוצגו לזוכים דירות פנויות בשכר דירה מופחת.
סדר בחירת דירה בשכר דירה מופחת הנו בהתאם למספר הסידורי שעלה בהגרלה, על פי סדר עולה (הזוכה בעל המספר הסידורי הנמוך ביותר בוחר ראשון, וכן הלאה).

לא, הדירות אינן למכירה.

בפרויקט מושכרות דירות לטווח ארוך, במחירי ‘שוק חופשי’, ניתן להתעניין מול צוות Living לגבי השכרת דירות אלו.

השאלות ותשובות מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד. ט.ל.ח. בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין נוהל ההגרלות, תגברנה ההוראות נוהל ההגרלות.

בהצלחה!